Χαλκοσωλήνες

02.20.50.30
02.20.50.30a
5,50 €
02.20.50.31
02.20.50.31a
77.70.50.16
77.70.50.16a
0,60 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Κιτ σωλήνες (Αλουμίνιο) Εγκατάστασης Κλιματισμού  1/4-3/8
Δεν ορίστηκε εικόνα Κιτ σωλήνες (Αλουμίνιο) Εγκατάστασης Κλιματισμού  1/4-1/2
Δεν ορίστηκε εικόνα Κιτ σωλήνες (Αλουμίνιο) Εγκατάστασης Κλιματισμού  1/4-1/2