Πυκνωτές

33.01.04.10
33.01.04.10a
24,50 €
33.01.12.10
33.01.12.10a
11,40 €
33.01.20.02
33.01.20.02a
33.01.20.10
33.01.20.10a
7,50 €
33.01.20.11
33.01.20.11a
7,50 €
33.01.23.01
33.01.23.01a
6,00 €
33.01.39.10
33.01.39.10a
10,50 €
33.01.50.01
6,30 €
33.01.50.02
2,50 €
33.01.50.03
2,60 €
33.01.50.04
2,70 €
33.01.50.05
3,50 €
33.01.50.06
3,60 €
33.01.50.07
9,50 €
33.01.50.08
5,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 9,5μF
33.01.50.10
4,20 €
33.01.50.12
3,50 €
33.01.50.14
4,00 €
33.01.50.16
3,50 €
33.01.50.18
5,60 €
33.01.50.20
5,50 €
33.01.50.25
4,50 €
33.01.50.30
5,50 €
Σελίδα 1 από 2