Πυκνωτές

33.01.12.10
33.01.12.10a
11,40 €
33.01.20.02
33.01.20.02a
33.01.20.11
33.01.20.11a
7,50 €
33.01.23.01
33.01.23.01a
6,00 €
33.01.39.10
33.01.39.10a
10,50 €
33.01.50.01
6,30 €
33.01.50.02
2,50 €
33.01.50.03
2,60 €
33.01.50.04
2,70 €
33.01.50.05
3,50 €
33.01.50.06
3,60 €
33.01.50.07
9,50 €
33.01.50.08
5,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 9,5μF
33.01.50.10
4,20 €
33.01.50.90
6,50 €
33.01.50.91
33.01.50.91a
3,50 €
33.01.50.92
33.01.50.92a
7,70 €
33.02.50.03
8,50 €
33.02.50.04
7,00 €
33.02.50.08
6,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 8,5μF
5,50 €
33.02.50.09
6,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 9,5μF
6,00 €
Σελίδα 1 από 2