Καντράν

72.10.14.10
72.10.14.10a
72.10.14.11
72.10.14.11a
Δεν ορίστηκε εικόνα Καντράν Κουζίνας Ariston
72.10.14.91
72.10.14.91a
72.10.20.93
72.10.20.93a