Κρεατομηχανές

54.53.45.11
54.53.45.11a
54.53.45.12
54.53.45.12a
12,90 €
54.55.45.90
54.55.45.90a
75.53.45.10
95.53.20.14
95.53.20.14a
6,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μαχαίρι Κρεατομηχανής Bosch/Siemens
95.53.45.61
95.53.45.61a
95.53.45.80
95.53.45.80a
12,00 €
95.53.50.13
95.53.50.13a
2,70 €
95.53.50.15
95.53.53.40
95.53.53.40a
8,50 €
95.53.53.41
95.53.53.41a
6,50 €
95.53.54.80
95.53.54.80a
8,50 €
97.53.45.10