Πυκνωτές

33.01.20.02
33.01.20.02a
33.01.50.02
2,50 €
33.01.50.03
2,60 €
33.01.50.04
2,70 €
33.01.50.05
3,50 €
33.01.50.06
3,60 €
33.01.50.07
9,50 €
33.01.50.08
5,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 9,5μF
33.01.50.10
4,20 €
33.02.50.03
8,50 €
33.02.50.04
7,00 €
33.02.50.08
6,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 8,5μF
5,50 €
33.02.50.09
6,00 €
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 9,5μF
6,00 €
33.02.50.10
8,50 €