Πλάκες Σιδήρου

10.60.45.90
10.60.45.90a
17.60.45.11
17.60.45.11a
29,00 €
17.60.45.12
17.60.45.12a
17.60.45.13
17.60.45.13a
17.60.45.14
17.60.45.14a
17.60.45.16
17.60.45.16a
29,00 €
17.60.45.17
17.60.45.17a
32,50 €
17.60.45.20
17.60.45.20a
17.60.45.21
17.60.45.21a
17.60.45.22
17.60.45.22a
17.60.45.23
17.60.45.23a
28,50 €
17.60.45.24
17.60.45.24a
Δεν ορίστηκε εικόνα Πλάκα Σίδερου Ατμοσυστήματος Tefal
Δεν ορίστηκε εικόνα Πλάκα Σίδερου Ατμοσυστήματος Tefal Express Power/Express Vision
34,50 €
17.60.45.94
17.60.45.94a
Κωδ:17604594

Πλάκα Σίδερου

17.60.46.12
17.60.46.12a
17.60.78.91
17.60.78.91a
17.60.79.10
17.60.79.10a
13,50 €
17.60.79.13
17.60.79.13a
61.60.79.10
61.60.79.10a
77.60.50.11
77.60.50.11a
Δεν ορίστηκε εικόνα Κάλυμμα Πλάκας Σίδερου (Τεφλόν)